Accommodatiebeleid

Steeds meer handbalverenigingen hebben vandaag de dag te maken met problemen op het gebied van accommodaties zoals:

  • er is onvoldoende beschikbaarheid van zaalruimte voor alle teams binnen jouw vereniging
  • de exploitatie van de asfaltvelden van jouw vereniging ligt onder druk door gewijzigd gemeentelijk accommodatiebeleid
  • jouw buitenaccommodatie moet multifunctioneel ingezet gaan worden, bijvoorbeeld door de aanleg van kunstgrasvelden
  • jouw buitenaccommodatie voldoet niet meer aan de juiste normen


Accommodatiebeleid is helaas vaak een lokaal, politiek en (daardoor) lastig vraagstuk! Via een juiste strategie, bijv. samenwerking met andere (handbal)verenigingen uit de regio, kun je echter sterker staan om jouw problemen op de agenda te krijgen. Neem eens contact op met de NHV Verenigingsconsulent in jouw regio om samen de mogelijkheden te bekijken!

Indoor
Voor het spelen van handbal in de zaal heeft het NHV, in samenwerking met ISA Sport, normen opgesteld. Aan deze normen moet worden voldaan, om in de betreffende sporthal door het NHV georganiseerde competities te laten plaatsvinden. Richtlijnen voor accommodaties, gevolgd door het NHV en NOC*NSF, zijn terug te vinden via www.isa-sport.nl en ook via http://www.sportaccom.nl/richtlijnen/index.php?term=15404. Neem voor meer informatie contact op met ISA Sport: 026-4834637 of info@isa-sport.com.

Het NHV werkt sinds 2005 op het gebied van "accommodatiebeleid" nauw samen met de andere zaalsporten volleybal, basketball en badminton (en soms ook met voetbal, korfbal en hockey). Zo is in 2006-2007 door dit zaalsportcluster een grootschalig onderzoek uitgevoegd om de huidige problematiek (zaalruimtetekort) in kaart te brengen.

Klik hier voor de Onderzoeksrapportage problematiek zaalaccommodatietekort (2007) + Bijlagen.

Vervolgens is er in 2008-2009 in Groningen (i.s.m. de 4 Groningse 'proeftuinverenigingen') een businesscase ontwikkeld voor sportverenigingen, om zelf een eigen sporthal te exploiteren.

Klik hier voor de Businesscase voor het exploiteren sporthal door meerdere zaalsportverenigingen (2009) + toelichting.


Outdoor
De handbalsport wordt in de openlucht gespeeld op de volgende ondergronden:

  • asfalt (NHV-competities)
  • gras (toernooien van verenigingen)
  • kunstgras (NHV-competities en toenooien van verenigingen)
  • zand (Beach Handball)

Het NHV heeft, in samenwerking met ISA Sport, normen opgesteld voor het spelen van handbal op asfalt- en kunstgras-velden.

Voor het spelen van handbal op zand (Beach Handball) worden door het NHV vooralsnog de normen van Beach Volleybal gehanteerd.

Herstel buitenaccommodatie Bij handbalverenigingen die voor wedstrijden en trainingen gebruik maken van een buitenaccommodatie (asfalt of kunstgras) staat veiligheid en spelplezier voorop. Vanwege slijtage, vervuiling en vandalisme wil het wel eens voorkomen dat de velden niet meer voldoen aan de beoogde kwaliteit. Plezier om te spelen zal daarbij snel afnemen en bij eventuele blessures kan een vereniging of eigenaar aansprakelijk worden gesteld.

Om landelijk gezien de kwaliteit van de buitenaccommodaties op niveau te houden of te verbeteren kan het NHV de verenigingen daarbij terzijde staan. Voor technische vragen met betrekking tot de kwaliteit en de sporttechnische eigenschappen van de toplaag, of wanneer er behoefte is aan een kwaliteitskeuring op locatie, wordt het NHV daarbij gesteund door een sporttechnisch adviesbureau; ASC Schuurman. Gezien de specialistische kennis van dit bureau op het gebied van buitensportaccommodaties is het prima in staat om gebruikers en eigenaren van outdoor handbalvelden van dienst te zijn en gezamenlijk te komen tot een passende oplossing. Ook bij een eventueel conflict tussen de gebruiker en eigenaar (veelal de gemeente) kan er, in overleg met het NHV, door ASC Schuurman bemiddeld worden.

Heeft jouw vereniging een vergelijkbaar probleem? Neem dan vrijblijvend contact op.