Talentprofielen

De sport hanteert een landelijk uniform systeem voor het benoemen en volgen van talenten (gebaseerd op talentprofielen NOC*NSF). Voor deze talenten wordt vastgesteld welke voorzieningen voor hen van belang zijn gebaseerd op het uitgevoerde trainings- en wedstrijdprogramma. Dit leidt tot drie groepen talenten (Belofte, Nationaal Talent en Internationaal Talent) welke per topsportprogramma wordt vastgesteld door NOC*NSF in overleg met de sportbond. Opgave geschiedt op basis van de tussen sportbond en NOC*NSF overeengekomen talentprofielen. Opgave kan 1 of 2 x per jaar worden aangepast (instroom en uitstroom). De afloop van de voorzieningen bij uitstroom wordt bepaald door degene die de voorziening levert.

 

Talentprofielen